Správa budov a nemovitostí

Správa budov a nemovitostí

správu budov nechte profesionálům
Účetnictví a audit

Účetnictví a audit

pro lepší kontrolu Vašich financí
Výběrová řízení

Výběrová řízení

zvyšte kvalitu, snižte náklady
novinky / aktuality
Správa budov a nemovitostí Správa budov a nemovitostí
  • Administrativní správa
  • Technická správa
  • Ostatní služby
Účetnictví a audit audit a účetnictví
  • Vedení účetnictví
  • Mzdové a personální služby
  • Daňové služby a poradenství
Výběrová řízení VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
  • zadávání veřejných zakázek
  • výběrová řízení pro nestátní sektor
  • Právní pomoc a konzultace

O nás

O nás

Společnost IMEX Projekt s.r.o. se od svého založení roku 2010 zabývá vedením a poradenstvím v oblasti účetnictví a to na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a nynějšího jednatele společnosti.

Na konci roku 2012  došlo k rozhodnutí,  rozšířit služby o další možnosti, které trh nabízí.

Jde za prvé o „facility service“, kde naše společnost nabízí veškeré služby v oblasti správy nemovitostí vč. úklidových a recepčních služeb a za druhé o „poradenství a administrování veřejných zakázek a výběrových řízení“ nejen pro státní instituce, ale i pro soukromé subjekty.

IMEX Projekt s.r.o. je ryze rodinná firma a tudíž nejsme svázáni žádnými nevítanými zásahy do vnitřních směrnic a nařízení společnosti a můžeme tak k našim klientům přistupovat  plně individuálně, abychom uspokojili jejich potřeby a přání.

Vizí naší společnosti je, poskytovat nejvyšší kvalitu a za tímto účelem zvyšovat vzdělávání našich zaměstnanců, ale také rozšiřovat služby, které se přímo i nepřímou budou vázat k základním, již poskytovaným službám. Velký důraz klademe  na moderní technologie, vývoji počítačových softwarů šitých nám na míru i jiných nástrojů, které dopomáhají v dnešní době  k co nejefektivnějšímu a finančně schůdnému uskutečnění zadávaných úkolů. V neposlední řadě  naše společnost dává velký důraz na osobní přístup ke každému jednotlivému klientu a zachování mlčenlivosti.

SPRÁVA BUDOV A NEMOVITOSTÍ
administrativní a technická správa objektů, budov i nemovitostí
ÚČETNICTVÍ
Vedení účetnictví, Mzdové a personální služby, daňové poradenství.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zajištění výběrových řízení a veřejných zakázek.
Věnujte se svému podnikání, to ostatní nechte na nás